Skip Navigation

Godkjenning

Kvalitet i alle ledd. Vi er akkreditert og kvalifisert. Vi har fokus på kvalitet i alt vi gjør, og alle avdelinger utfører akkrediterte tjenester.

Akkreditert inspeksjonsorgan

Åkerblå er akkreditert inspeksjonsorgan type A for helsekontroll, anleggssertifikat, lokalitetsanalyse og fortøyningsanalyse. Last ned akkrediteringsdokument INSP 029

Akkreditert prøvetaking og analyse

Åkerblå er akkreditert for prøvetaking, artsidentifisering og vurdering av bunnsediment for bestemmelse av miljøstatus. Last ned akkrediteringsdokument Test 252