Skip Navigation

Kunnskapsbasert havhelse

God fiskehelse, fiskevelferd, og godt miljø er nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk.

Kurs

Våre kurs bidrar til økt kunnskap, trygghet og trivsel. Ved å gi ansatte god opplæring øker man produktivitet og sikrer gode rutiner.

Godkjenning

Kvalitet i alle ledd. Vi er akkreditert og kvalifisert. Vi har fokus på kvalitet i alt vi gjør, og alle avdelinger utfører akkrediterte tjenester.

Åkerblå 's fagseminar 2017

Ålesund 24. august

Utvider portefølje av akkrediterte tjenester

Åkerblå AS kan med stolthet annonsere at vi nå er akkreditert for måling av strøm og vurdering og fortolkning av resultatene, dette som første og foreløpig eneste selskap i Norge.

Møt oss på Aqua Nor 2017

Ser vi deg i Trondheim?

Ledig stilling
Vi søker engasjert fiskehelsekonsulent!

Åkerblå er i stadig vekst, og på grunn av økt oppdragsmengde søker vi fiskehelsekonsulent.

Se eldre inlegg