Skip Navigation

Kunnskapsbasert havhelse

God fiskehelse, fiskevelferd, og godt miljø er nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk.

Kurs

Våre kurs bidrar til økt kunnskap, trygghet og trivsel. Ved å gi ansatte god opplæring øker man produktivitet og sikrer gode rutiner.

Godkjenning

Kvalitet i alle ledd. Vi er akkreditert og kvalifisert. Vi har fokus på kvalitet i alt vi gjør, og alle avdelinger utfører akkrediterte tjenester.

Åkerblå 's fagkonferanser 2017

Frøya 7.-8. juni og Ålesund 24. august

Ledig stilling
Vi søker Marinteknisk ingeniør / inspektør på Frøya

Åkerblå er i stadig vekst, og på grunn av økt oppdragsmengde søker vi Marinteknisk ingeniør/inspektør

Ledig stilling
Vi søker IT-ansvarlig på Frøya/Trondheim

Åkerblå er i stadig vekst, og på grunn av økt oppdragsmengde søker vi IT-ansvarlig.

Åkerblå AS kjøper seg inn i FoMas

FoMas – Fiskehelse og Miljø styrker miljøtjenestene ‐ Åkerblå kjøper seg inn i selskapet med 34,3 %

Se eldre inlegg