Skip Navigation

Kunnskapsbasert havhelse

God fiskehelse, fiskevelferd, og godt miljø er nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk.

Kurs

Våre kurs bidrar til økt kunnskap, trygghet og trivsel. Ved å gi ansatte god opplæring øker man produktivitet og sikrer gode rutiner.

Godkjenning

Kvalitet i alle ledd. Vi er akkreditert og kvalifisert. Vi har fokus på kvalitet i alt vi gjør, og alle avdelinger utfører akkrediterte tjenester.

Ledig stilling
Vi søker etter en Oseanograf

Vi ønsker å videreutvikle vår avdeling innen oseanografi, og trenger derfor flere flinke medarbeidere.

Ledig stilling
Vi søker Fiskehelsebiolog/ Veterinær

Åkerblå er i stadig vekst, og på grunn av økt oppdragsmengde søker vi fiskehelsekonsulent.

Åkerblå AS kjøper Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS

Åkerblå 's fagseminar 2017

Ålesund 24. august

Se eldre inlegg